SECURITY TOOLS BV

Privacybeleid

Privacybeleid

 

Dit is het Privacybeleid van:

 

SECURITY-Tools bv
Mosten 13
B-9160 Lokeren

BTW-nr : 0560.855.384


SECURITY Tools bv is een bedrijf (groothandel-tussenhandel-kleinhandel) in producten voor mechanische beveiliging.
Bij beveiliging is privacy zeer belangrijk. Daarom wordt er bij ons bedrijf altijd aandacht besteed aan de privacy van klanten. SECURITY Tools bv draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.


Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens van klanten zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is en in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’).

U zal als klant merken dat we voor maximale privacy geen sociale media buttons of like-knoppen op onze site plaatsen. Dat is een bewuste keuze om uw privacy te verhogen. Als U zelf uit eigen beweging reclame maakt voor onze onderneming, dan zijn we u daar uiteraard dankbaar voor.

 

SECURITY Tools bv verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij waarvoor?


Online kopen en betalen


Wanneer je via onze webshop https://www.security-tools-shop.be een product koopt en betaalt, hebben we een aantal gegevens van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en je betaalgegevens. Deze informatie is nodig om de door u bestelde producten op uw leveringsadres af te leveren en de betaling uit te voeren.

 

Op de websites www.security-tools.be, www.kluizensite, www.st-raambeveiliging.be en www.dom-sleutelservice.be worden geen persoonsgegevens verzameld. Informatie of offertes worden enkel verzonden per email of post op uitdrukkelijk verzoek van de klant.

Contact met de klantenservice


Indien u om welke reden dan ook bij contact met onze klantendienst (per mail of via telefoon) gevraagd wordt naar uw persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, dan wordt deze informatie enkel en alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. Als u bepaalde informatie niet wil geven, kan u dat altijd vermelden.

Verstrekking van uw persoonlijke gegevens aan derden


Om bestelde producten te kunnen afleveren op uw leveringsadres wordt uw naam, email en adres meegedeeld aan derden, zoals de voor ons werkende transportfirma, BPost, etc. Zonder het meedelen van deze gegevens kan er uiteraard geen verzending gebeuren.

Zo kan uw naam, adres en contactgegevens ook worden doorgegeven aan een leverancier of fabrikant als het door u bestelde product rechtstreeks van bij de leverancier of fabrikant rechtstreeks naar uw verzendingsadres wordt verstuurd.


Uw betalingsgegevens worden aan niemand doorgegeven, behoudens voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.


We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft, zoals een verzendingsadres. We zorgen er altijd voor dat uw privacy maximaal bewaard blijft.


Indien gewenst kunnen klanten ook altijd anoniem beveiligingsproducten zoals kluizen bij ons aankopen.

Duplicatie van veiligheidssleutels


Voor de duplicatie van een veiligheidssleutel vragen we de klant om ons een kopie (scan) van het eigendomscertificaat te mailen of per post te bezorgen. Zodra de bestelling is uitgevoerd en de klant de nieuwe sleutel heeft ontvangen, worden alle bestelgegevens zoals het kopie van het eigendomscertificaat gewist.

Er worden geen bestanden aangelegd met gegevens van klanten waarin sleutelcodes of cilindercodes worden verwerkt. Ook wordt er door SECURITY Tools bv op geen enkele wijze automatisch gegevens bijgehouden over welke veiligheidscilinder-codes aan welke klanten werden verkocht. Een klant ontvangt bij aankoop zijn eigendomscertificaat en is zelf volledig verantwoordelijk voor de goede bewaring van deze gegevens.

Alle afgedrukte gegevens betreffende vertrouwelijke informatie van klanten voor de verwerking van een bestelling, worden na afwerking van deze bestelling steeds systematisch vernietigd door versnippering.

Sleutelcopieën worden altijd per aangetekend BPOST pakket verstuurd. Dit biedt de meeste garantie voor uw veiligheid. Voor maximale veiligheid kan u uiteraard ook uw sleutels of andere veiligheidsproducten persoonlijk afhalen in onze magazijnen in Lokeren.

 

 

Recht om vergeten te worden

In de GDPR staat dat alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, deze op verzoek moeten verwijderen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.


U kan wissing van uw persoonsgegevens verkrijgen indien en in zoverre uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de afwerking van een lopende bestelling.